اپل ویدیوی جدیدی برای تبلیغ اپل واچ منتشر کرده که «نزدیک تر» نام دارد. این ویدیو قصد دارد توانایی اپل واچ در ایجاد ارتباط های عمیق و احساسی را نشان دهد؛ حتی زمانی که آیفون در دسترس نباشد.

تمرکز این ویدیو بر دوران مختلف نقش پدر و مادر است. ساعت اپل از زمانی که نوزاد به دنیا می آید آن ها را همراهی می کند. سپس پدر و فرزند سرگرم بازی و موسیقی می کند و در دوران مدرسه وسیله ای برای ارتباط آن ها می شود.