البته اگر در جزئیات این اتومبیل دقیق تر شوید تغییر را مشاهده خواهید کرد؛ برای نمونه موتور آن که زمانی از طریق هوا خنک می شد حالا با آب خنک می گردد و افزوده شدن توربوشارژر و پیشرفت های تکنولوژیکی پورشه 911 را هم نمی توان نادیده گرفت. علیرغم این تغییرات اما می توان به سادگی تشخیص داده که کاررای 2017 از نسل کدام ماشین است و  می شود به راحتی به ارتباط میان آن و مدل سال 1963 پی برد.

همین ثبات و پایداری قطعا بخش اعظمی از جاذبه این ماشین را می سازد؛ حالا استودیویی به نام Donut Media یک ویدئوی شگفت انگیز را از فرایند تکامل پورشه 911 با رنگ سفید عاجی به تصویر کشیده که در نهایت به مدل 2016-911GT3 RS می رسد.