شکست بوگاتی ویرون در تست شتاب توسط ابرخودروی ریماک

 

بوگاتی ویرون در یک مسابقه‌ی درگ از ابرخودروی الکتریکی ریماک جا ‌ماند.

ادامه مطلب